சாலையோர ஹோட்டலில் ஒரு இந்தி நடிகை செக்ஸ் வீடியோ வாடிக்கையாளர் 18 வயது ரஸ விபச்சாரியை ஒரு மணி நேரம் வேலைக்கு அமர்த்த அறிவுறுத்தப்பட்டார்

விளக்கம்: மலிவான சாலையோர ஹோட்டலில் வரவேற்பாளர் மெதுவாக சிறுமிகளை இந்தி நடிகை செக்ஸ் வீடியோ விற்பனை செய்கிறார். அவர் தனது புதிய விருந்தினர்களில் ஒருவரை 18 வயது ரஸ விபச்சாரியை ஒரு மணி நேரம் வேலைக்கு அமர்த்துமாறு அறிவுறுத்தியிருந்தார். திடீரென்று ஒரு மனிதனுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் போதுமான நேரம் இல்லை என்றால், எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது, பின்னர் அவர் அதிக பணம் செலுத்த முடியும். மூலம், இரண்டாவது மணிநேரம் இருபத்தைந்து சதவீதம் கூட மலிவானது.